Sunday, May 22

“आटी का’ण्ड ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भि’डियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस)”

November 19, 2020 730

उमेरका नैहुने गर्दछन्। खासमा पुरुषले आफू भन्दा कम उमेरकी महिला खोजेर यस्तो भएको होइन बरु महिलाहरु नै आफू भन्दा पाको उमेरको पुरुष”सँग स’म्ब’न्ध राख्न चाहन्छन्। हालसा’लै गरिएको एक अध्ययनले य’स्तो देखाएको छ’ । १-सुरक्षित:केटीहरुले आफू भन्दा पाको उमेरका पुरुष खोज्नुका धेरै का”रण छन् । खासमा पाको उमेरका पुरुषसँग उनीहरुलाई सुरक्षित महसुस हुन्छ ।’ पा’को ‘उमेर’का पुरुष’हरु आर्थिक’रु’पले पनि ब’लिया हुन्छन् भन्ने वि”श्वास हुन्छ । उ’नीह’रुमा जीवनको अनुभव पनि धेरै हुन्छ। पाको उमेरका पुरुष’सँग महिलाले ‘सुरक्षित महसुस गर्छन्। तृशना बुढाथोकी आफ़्ना स’म्वेदनशील अं’ग दे’खाउदई फेसबुक लाइभ –

*************भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक’ गर्नु’होस?******************

प्रतिकृया दिनुहोस्