Tuesday, May 17

“शुक्र’बार’को दिन एस्तो रंग’को व’स्त्र ल’गाउँदा स’हनशी’लता र प’राक्र’म बढ्छ पद्नुस “

November 20, 2020 627

शुक्रवार’को दिन दै’न्त्य’हरुका गुरु शुक्रले रा;ज गर्ने गर्छन। शु’क्र;को प्रकृति दया;लु, नाजु;क तथा मैत्री; भावले भरि’पुर्ण हुन्छ। यस प्रकारले यो दिन सबै प्रकारका कार्यहरू गर्दा ला’भ हुने मा’न्यता छ।

त्यसैगरी यस दिन परिवारिक जीवन सुरु गर्न, प्रे’म सम्बन्ध आ;रम्भ गर्न र कुनैपनि चिजको खरीद; बिक्री सुरू गर्न ज्यादै शु’भ मानिन्छ। शुक्रवार नयाँ वाहन खरिद गर्न, ग’म्भीर बि’रामीहरूको उपचार गर्न, गर गहाना तथा कुनै प्रकार पत्थर खरिद गर्न र नयाँ घर खरीदको लागि पनि शु’भ हुने मान्यता छ।

यसबाहेक, शुक्रवार हल्का नीलो वा सेतो पडा लगा;उँदा अ’त्यन्तै शु’भ मा;निन्छ। यसदिन भाग्य उदय;कालागी घ’रबाट निस्कने अघि द’ही खाने गर्छन र साथै खानामा दु’धका परिकार जस्तै पनिर, बटर, चीज; आदि खा;एमा राम्रो ;नती;जा आउने वि’श्वास गरिन्छ।

******8भीडीयो तलको लिंकमा रहेको छ************

प्रतिकृया दिनुहोस्